logo ifj

Međunarodna federacija novinara (IFJ) od 1. jula do 31. decembra 2016. godine sa 3.300 eura finansirala je projekat "Recruitment organisation in CEE 2016". Projekat je obuhvatao niz radnih posjeta medijima u Crnoj Gori, uvećanje članstva SMCG, kao i povećanje nivoa svijesti o značaju sindikalnog angažovanja. Projekat je predviđao i pravnu pomoć zaposlenima u medijima, a finansirana je i izrada članskih karata SMCG.

GI logo i natpis

 

 

Od 1. februara 2016. godine u saradnji sa NVO Građanska alijansa i drugim partnerima realizujemo projekat „Marginalised by the system: No more” koji će trajati do februara naredne godine, a koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Glavna aktivnost projekta je Građanski institut kome će građani i građanke Crne Gore moći da se obrate ukoliko su neka od njihovih prava povrijeđena. Projekat ima za cilj da podrži marginalizovane grupe u crnogorskom društvu da ostvare svoja ljudska prava i slobode koja imaju kao radnici, pacijenti i potrošači. Projekat će direktno doprinijeti pomenutim grupama čija su prava prekršena da traže i dobiju efikasno zadovoljenje i ispunjenje prava koja imaju, obraćajući se nevladinim organizacijama i institucijama koje su dio mreže i koje su članice Građanskog instituta.

wb

 

Od 1. januara 2016. zajedno sa partnerima udruženjima novinara iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Kosova i Bosne i Hercegovine radimo na realizaciji projekta "Western Balkan’s Platform for Advocating Media Freedom and Journalist’s Safety" koji finansira Evropska unija posredstvom Evropske komisije.

Šest novinarskih organizacija, SMCG, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), BH Novinari (Bosna i Hercegovina), Hrvatsko novinarsko društvo (Hrvatska), Udruženje novinari Makedonije (Makedonija) i Udruženje novinara Kosova (Kosovo), okupile su se oko zajedničkih problema - rastućeg ograničavanja medijskih sloboda od strane države i sve učestalijim napadima na novinare u našim zemljama,  i spremnosti da se kroz saradnju, razmjenu iskustva i zajednički nastup doprinese da ovi problemi budu prepoznati i riješeni.

Krajnji cilj  ovog projekta je da doprinese omogućavanju pravnog i društvenog ambijenta koji obezbjedjuje pluralizam medija. To će biti učinjeno kroz osnaživanje novinarskih organizacija koje će utvrditi svoju poziciju kao efikasni i odgovorni akteri u zagovaranju primjene evropskih standarda slobode i integriteta u svojim zemljama i regionu. Na taj način, projekat će doprineti i unaprjeđenju prava građana na informisanje.

 

logo

 

 

 

Međunarodna federacija novinara, čiji je SMCG punopravni član, od 1. jula do 31. Decembra 2015. godine finasirala je projekat SMCG pod nazivom "Recruitment organisation in CEE".

CIlj ovog projekta bio je uvećanje članstva Sindikata medija i vođenje aktivne kampanje regrutovanja zaposlenih u medijima, kroz obilazak medija u svim gradovima Crne Gore, kao i povećanje nivoa svijesti o značaju sindikalnog angažovanja.

Projekat je predviđao i pravnu pomoć zaposlenim u medijima kao i povećanje vidljivosti samog Sindikata.

Tim sredstvima je finasiran i redizajn sajta SMCG.

 

 

usa

 

Projekat Sindikata medija “Learn Your Rights to Defend Media Freedom”, koji ima za cilj unaprijeđenje funkcionisanja Sindikata, dobio je podršku Ambasade Sjedninjenih Američkih Država u Crnoj Gori i sprovodiće se narednih šest mjeseci. Partner u projektu je Institut za medije Crne Gore.

Projekat je osmišljen sa namjerom da ohrabri zajedničku akciju zaposlenih u medijima kroz članstvo u Sindikatu medija, kako bi se poboljšao njihov status i pomogao razvoj nepristrasnih i nezavisnih medija.

Osim organizacije tri edukativna seminara, projekat predviđa i set drugih aktivnosti koje bi trebalo da dovedu do povećanja vidljivosti Sindikata medija u javnosti. One uključuju promotivne aktivnosti na društvenim mrežama, proizvodnju i distribuciju promotivnih lifleta, postavljanje banera i logoa sa znakom Sindikata na stranicama online i štampanih medija, kao i proizvodnju i emitovanje džinglova za radio i tv stanice.